Publicerad 7 maj 2021

Samordnad varudistribution

Handledningen beskriver en affärsprocess från avrop till leverans för samordnad varudistribution, samt ett antal punkter som köpare, leverantör och systemleverantör bör ta hänsyn till när vid implementeringen. De beskrivna funktionerna kan upphandlas eller drivas i egen regi.

Publiceringsdatum

Februari 2014

Ladda ned

Handledning samordnad varudistribution (PDF, nytt fönster) Pdf, 718 kB.

Målgruppen är i första hand kommuner och landsting, men handledningen kan även användas av andra köpare med behov av distributionslösningar för den egna organisationen.

En uppdaterad version av handledningen är planerad till början av 2019.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område