Publicerad 7 maj 2021

Kontroll av verifikationer

Handledningen belyser viktiga frågor att ta ställning till vid utformningen av regler för kontroll av verifikationer när man inför nya rutiner och system, till exempel för e-handel.

Publiceringsdatum

Juni 2013

Ladda ned

Kontroll av verifikationer – en vägledning för kontrollmiljö och attestregler (PDF, nytt fönster) Pdf, 588 kB.

Förhoppningsvis stimulerar handledningen till att respektive organisation utifrån sina egna förutsättningar formar egna bestämmelser. Handledningen är inte en mall för hur regelverket ska se ut utan visar på exempel som kan användas som utgångspunkt eller checklista vid utformningen av ett regelverk som passar den egna organisationen.

Vi vill också placera in regler för kontroll av verifikationer i sitt sammanhang, som en del av den interna kontrollen och beskriva ansvarsfrågorna. Handledningen behandlar dock endast kontroll och godkännande av ekonomiska händelser i redovisningslagens/bokföringsförordningens betydelse, och tillhörande verifikationer. För att få ett sammanhållet regelverk kan dock detta utökas till att omfatta även tidigare led i anskaffningsprocessen, till exempel tecknande av avtal och beställningar.

Handledningen riktar sig till dig som arbetar med utformning och tillämpning av regler för kontroll av verifikationer i kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Den kan även vara av intresse för dig som är beslutsfattare och ansvarar för den interna kontrollen, samt för dig som arbetar med utformning, implementering och förvaltning av it-system som hanterar verifikationer.

Kontakt

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område