Publicerad 12 december 2022

SFTI:s guide för mottagande av elektroniska fakturor

Guiden har tagits fram för att ge svar på återkommande frågor till SFTI:s tekniska kansli om hur e-fakturering bör utformas för att vara i samklang med olika regelverk på området, framför allt gällande hantering av inkomna handlingar, bokföring, momsredovisning och arkivering/gallring.

Publiceringsdatum

December 2022

Ladda ner

SFTI:s guide för mottagande av elektroniska fakturor (PDF) Pdf, 551 kB.

Målgrupper för guiden är dels de som arbetar med införandeprojekt på köparsidan, dels de som utvecklar lösningar och erbjuder tjänster för e-fakturering. Guiden kan även användas som referens när revision av e-faktureringslösningar planeras.

Guidens syfte är att ge stöd till målgrupperna i deras arbete att implementera och utveckla robusta lösningar för mottagande av elektroniska fakturor.

Den här guiden kan med fördel läsas parallellt med handledningen E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta

Den här guiden kan med fördel läsas parallellt med handledningen E-fakturering i offentlig sektor - rättregler att beakta


Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.