Publicerad 14 juni 2021

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

Meddelandet används av leverantören för att vid behov under avtalsperioden sända ändringar i en prislista för läkemedel. SFTI rekommenderar dock att om möjligt i stället använda Ersättningsprislista 6.1.7.

En ändringsprislista för läkemedel ska minst innehålla så mycket information som köparen behöver för att beställa rätt artikel, med rätt förpackningsstorlek. SFTI:s arbetsgrupp för läkemedelsbeställningar har identifierat att det behövs ett antal kompletterande informationsfält i prislistan för läkemedel som skiljer sig från andra branscher. Därför har SFTI tagit fram ett särskilt meddelande för ändringsprislista för läkemedel. En stor del av den kompletterande informationen går att hämta från E-hälsomyndighetens nationella produkt- och artikelregister VARA. I övrigt är innehållet i ändringsprislistan detsamma som i Prislista 6.1.1 och 6.1.2.

Leverantören kan även sända en Ersättningsprislista 6.1.7 eller en Ändringsprislista 6.1.8 om artiklar utgår eller tillkommer samt om ny information tillkommer. Leverantören kan även ändra priserna om avtalet tillåter det.

Specifikationer v. 2.9

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.8 (PDF, nytt fönster) Pdf, 1 MB.

Översikt ADS 6.1.8 (PDF, nytt fönster) Pdf, 306 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 60 (PDF, nytt fönster) Pdf, 831 kB.

Ändringshistorik 6.1.8 (PDF, nytt fönster) Pdf, 197 kB.

Specifikationer v. 2.8

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.8 (PDF, nytt fönster) Pdf, 447 kB.

Översikt i ADS 6.1.8 (PDF, nytt fönster) Pdf, 134 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 60 (PDF, nytt fönster) Pdf, 331 kB.

Underbilaga SFTI BAS 2.8 (ZIP, nytt fönster) Zip, 167 kB.

Rättelser 6.1.8 (PDF, nytt fönster) Pdf, 32 kB.

Läs vidare

E-hälsomyndighetens information om VARA

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område