Publicerad 23 november 2022

Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1

Meddelandet används av leverantören för att överföra en prislista med artikel- och prisuppgifter för det avtalade sortimentet. De som ännu inte infört e-handel bör så långt det är möjligt använda meddelanden inom Peppol BIS e-handel vid införandet.

Den första prislistan som leverantören sänder kallas för Originalprislista. Om leverantören behöver uppdatera eller ändra i prislistan under avtalsperioden sänds en Ersättningsprislista. Båda listorna ska vara enligt denna specifikation. Prislistan ska minst innehålla så mycket information som köparen behöver för att beställa rätt artikel, med rätt förpackningsstorlek och till bästa pris.

Leverantören kan även sända Ersättningsprislista 6.1.1 eller Ändringsprislista 6.1.2 om artiklar utgår eller tillkommer samt om ny information tillkommer. Leverantören kan även ändra priserna om avtalet tillåter det.

Specifikationer v.2.9

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 1 MB.

Översikt ADS 6.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 286 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 42 (PDF, nytt fönster) Pdf, 334 kB.

Ändringshistorik 6.1.1 (PDF,nytt fönster) Pdf, 213 kB.

Specifikationer v. 2.8

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 1 MB.

Översikt ADS 6.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 309 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 42 (PDF, nytt fönster) Pdf, 793 kB.

Ändringshistorik 6.1.1 och 6.1.2 (PDF, nytt fönster) Pdf, 107 kB.

Rättelser 6.1.1 och 6.1.2 och MS 42 (PDF, nytt fönster) Pdf, 88 kB.

Underbilagor SFTI BAS 2,8 (ZIP, nytt fönster) Zip, 167 kB.

Specifikationer v. 2.7

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 6.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 697 kB.

Översikt ADS 6.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 260 kB.

Meddelandespecifikation (MS) 42 (PDF, nytt fönster) Pdf, 726 kB.

Underbilagor SFTI BAS 2.7 (ZIP, nytt fönster) Zip, 157 kB.

Cellstrukturerad mall

Det krävs en hel del anpassning i leverantörernas system för att skapa detta meddelande, och få med all den information om artiklarna som köparna önskar eller kräver. Därför har SFTI tagit fram en cellstrukturerad mall som genererar meddelandet Svekatalog 2.0. SFTI rekommenderar att leverantören använder mallen i de fall man inte kan skapa Original- och ersättningssortiment- och prislista 6.1.1 enligt SFTI:s standard eller en Svekatalog i sitt system.

Mallen kommer att uppgraderas till PEPPOL BIS Catalogue Without Response 3 under hösten 2019.

Cellstrukturerad mall för Svekatalog 2.0 Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område