Publicerad 23 november 2022

Avropserkännande 6.1.4

Meddelandet används av leverantören för att informera köparen om att de tagit emot en order/ett avrop eller för att avvisa ordern/avropet. De som ännu inte infört e-handel bör så långt det är möjligt använda meddelanden inom Peppol BIS e-handel vid införandet.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område